1 JAAR GRATIS FRIET BIJ MAYO!

Wedstrijdzeilen

Artikel 1 – Organisator Deze wedstrijd wordt u aangeboden door MAYO SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 16 rue de la Malaise, 1340 Ottignies Louvain la Neuve. BTW 0802 596 014

Artikel 2 – Duur en voorwaarden voor toegang tot het spel 2.1 Duur: Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk gedurende de hele periode van de tentoonstelling “Geel Goud”, d.w.z. van 21 november tot 21 december 2023 (middernacht). 2.2 Voorwaarden voor toegang tot het spel: Het spel staat open voor alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn. Elk persoonlijk profiel (sociale media) mag slechts één keer per wedstrijd deelnemen. Als er meerdere inzendingen worden gedetecteerd, wordt alleen de eerste als geldige inzending beschouwd. Deelname aan het spel is gratis.

Artikel 3 – Spelvoorwaarden – Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een artistiek voorstel maken over het volgende onderwerp: “Interpreteer jouw visie op Chips”, waarbij je je fantasie de vrije loop laat. Het voorstel moet als pdf-bestand naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@mayo.be. Vermeld naam, voornaam en adres van de deelnemer. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd. De auteur van de meest verbazingwekkende inzending ontvangt een prijs. – Deelname aan de wedstrijd houdt in dat dit reglement zonder voorbehoud wordt geaccepteerd. – De prijs is niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Winnaars en prijzen De winnaar ontvangt 1 jaar chips. De prijs is nominatief en niet overdraagbaar. Slechts één inzending per deelnemer. Elke deelnemer kan slechts één keer winnen.

Artikel 5 – Beschrijving en levering van de prijs De prijs van de winnaar bestaat uit 1 jaar aangeboden bij MAYO te Halles Gery te 1000 Brussel. De winnaar zal gecontacteerd worden in antwoord op zijn mail, en dit binnen een termijn van 14 dagen kalender volgend op de sluiting van de wedstrijd. Ten voordele van het lot zal de winnaar zijn identiteitskaart moeten voorleggen telkens hij zich bij MAYO aanbiedt voor het voordeel dat hem tijdens zijn maaltijd wordt aangeboden.

Artikel 6 – Wijzigingen aan de wedstrijd De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren, alsook om de toegangsvoorwaarden en/of de uitvoeringsmodaliteiten van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil,